Więcej o naszych metodach. Naszą podstawową metodą, stanowiącą ramę dla wszystkich innych stosowanych przez nas technik, jest Dobra Rozmowa. Opieramy się na przeświadczeniu, że dialog jest jednym z najważniejszych, niekiedy może nawet jedynym, sposobem odkrywania fundamentalnych prawd o sobie samym, o innych ludziach i o świecie. Wszystko jednak zależy od techniki, umiejętności i wytrwałości.

Dobra Rozmowa polega na słuchaniu innych, ale także siebie, wymaga skupienia i odpowiedniej przestrzeni, opiera się na trosce o jasne formułowanie swoich myśli i starannym dobieraniu argumentów, wymaga szacunku do rozmówcy, a także pewnej fundamentalnej wiary w możliwości rozumu ludzkiego, wymaga też wyciszenia silnych emocji, powściągania pochopnych opinii oraz pokory, a więc przekonania, że żadna prawda nie jest ostateczna, a jedynie przystankiem we wspólnych poszukiwaniach. W ramach tej metody stosujemy następnie szereg innych technik i strategii, z których wszystkie są głęboko zakorzenione w tradycji kultury zachodniej. Są to między innymi:

Metoda scholastyczna − wypracowana przez średniowiecznych scholarchów szczególna metoda przekazywania sobie głosu w dyskusji tak, by rozwijać poszanowanie i rozumienie stanowiska przeciwnika.

Metoda sokratyczna − specyficzna Sokratejska technika stawiania pytań zmuszająca rozmówcę do przeformułowania swojego stanowiska tak, żeby uniknąć niejasności i sprzeczności.

Stoickie ćwiczenia duchowe − pakiet kilkudziesięciu antycznych stoickich technik mających na celu wyciszenie emocji i zwiększenie uważności w codziennym życiu.

Analiza tekstu − lektura i analiza krótkiego tekstu, najczęściej filozoficznego, pozwalająca rozwinąć umiejętność myślenia uwzględniającego różne interpretacje.

Mini-wykład − forma krótkiej prezentacji ustnej pojedynczego abstrakcyjnego zagadnienia.

Gra z podziałem na role − uczestnicy warsztatu dostają przypisane role w jakiejś hipotetycznej konfliktowej sytuacji, w ramach której odgrywają pewną scenę. Następnie scena ta jest analizowana pod kątem tematu warsztatu.

Analiza sytuacji problemowej − uczestnicy przedstawiają sami lub zostają zapoznani z sytuacją problemową, dla której szukają następnie rozwiązania.

Debata oksfordzka − uczestniczy warsztatu, podzieleni na dwa obozy, mają bronić lub atakować określone stanowisko zgodnie ze ściśle określonymi regułami.

Zagadki logiczne − uczestnicy, w ramach ćwiczenia umysłu, otrzymują logiczne zagadki do rozwiązania, co często łączymy z rozmową na temat roli myślenia logicznego w naszym życiu.

Ironia − stosowanie przez prowadzącego wypowiedzi wieloznacznej, skrywanie się za maskami, bronienie stanowiska, które się w istocie krytykuje, co stwarza przestrzeń na twórczą i wielopoziomową rozmowę.

Poszukiwanie definicji − uczestnicy poszukują definicji jakiegoś zjawiska, pojęcia, zastanawiając się która definicja jest najlepsza i dlaczego.