„Żadna rzecz wielka nie dzieje się nagle, podobnie zresztą jak nie nagle rodzi się grono, nie nagle figa.”

– Epiktet

Serdecznie zapraszamy do poważnego spotkania z filozofią, do postawienia sobie ważnych pytań i do bardziej refleksyjnego życia. Powaga, o którą nam chodzi, nie wyraża się w zawiłych zdaniach i trudnej terminologii, lecz w rzetelnym wysiłku poprawy jakości swojego życia i relacji z innymi ludźmi poprzez poprawę jakości myślenia i doświadczania rzeczywistości. Podejście takie przynosi rezultaty zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym − refleksja, myślenie według wartości, dobra rozmowa poprawiają jakość i efektywność każdego biznesu. Wierzymy, że człowiek staje się dzięki wysiłkowi i świadomej refleksji, wierzymy, że w ten sposób może zmienić siebie i świat na lepsze. Nie dzieje się to jednak nagle, lecz wymaga czasu, zaangażowania i determinacji.

Organizujemy warsztaty i kursy filozoficzne, podczas których:

 • troszczymy się o Dobrą Rozmowę,
 • nie boimy się podejmować trudnych tematów,
 • zwracamy uwagę na Wartości, staramy się je zrozumieć i uczymy rozmawiać o nich,
 • stosujemy filozoficzne techniki uważności i refleksyjności,
 • pracujemy nad rozwojem umiejętności logicznego myślenia.

„Wielu ludzi dawno już mogło dojść do mądrości, gdyby nie mieli błędnego mniemania, że do niej już doszli.”

– Seneka

Takie metody pracy pozwalają uczestnikom naszych zajęć uruchomić procesy, które, jeśli starannie podtrzymywane i dalej rozwijane, przekładają się na:

 • większą koncentrację podczas codziennych wyzwań,
 • umiejętność szybkiego oddzielenia spraw istotnych od nieistotnych i zgodnego z tym działania,
 • postępowanie podług spójnej i dobrze przemyślanej hierarchii wartości,
 • lepsze panowanie nad silnymi emocjami, w tym nad stresem, gniewem czy ekscytacją,
 • szybsze rozpoznawanie źródeł konfliktów w relacjach międzyludzkich i adekwatne reagowanie,
 • umiejętność prowadzenia inspirującej rozmowy, w tym nieuleganie manipulacjom zarówno emocjonalnym jak i erystycznym,
 • większą otwartość, tolerancję i rozumienie drugiego człowieka,
 • wyższe i czulsze standardy moralne, przejawiające się między innymi w szybkiej i spójnej reakcji, kiedy drugiemu człowiekowi dzieje się krzywda,
 • umiejętność odnalezienia się w każdej sytuacji,
 • większą akceptację przeciwności losu i umiejętność przekształcania ich w wyzwania,
 • myślenie w kategoriach tak zwanego większego obrazu − odnoszenie swoich działań do świata,
 • wzrost pogody ducha oraz niosącej radość bezinteresownej refleksyjności.